Inwentaryzacja powykonawcza usuwania szkód powodziowych w obrębie stopnia rz. Stradomka

Zakład Melioracyjno-Budowlany "WiR" Wiesław Młynarczyk - Ryszard Biedroń sp.j.
Tyczenie i inwentaryzacja umocnień rzecznych
Miejscowość
Gmina
Powiat