Kompleksowa obsługa geodezyjna - budowa przechowalni owoców i warzyw w miejscowości Zegartowice

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowo-Wytwórcze Gór-Tex Antoni Górski
Założenie osnowy realizacyjnej, tyczenie osi konstrukcyjnych budowli, zakotwień słupów, uzbrojenia podziemnego, inwentaryzacja powykonawcza obiektu
Miejscowość
Gmina
Powiat