Kompleksowa obsługa geodezyjna przebudowy ul. Piłsudskiego

„JANDA”, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Łostówka 271
Prace polegały na wytyczeniu osi głównej drogi łącznie z przekrojami, kanalizacji deszczowej, krawędzi chodników, kontroli wykonanych prac przed rozścieleniem masy bitumicznej oraz inwentaryzacji powykonawczej całego obiektu po zakończeniu prac.
Miejscowość
Gmina
Powiat